ENT Updates
Case Report

Actinomycosis in concha bullosa: a case report

1.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

3.

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

ENT Updates 2014; 4: 40-42
DOI: 10.2399/jmu.2014001009
Read: 96 Downloads: 113 Published: 02 February 2021

Actinomyces, a gram-positive, anaerobic-to-microaerophilic species of bacteria, lives as commensal in human body. In this report, actinomycosis in concha bullosa in a 51-year-old woman is presented and it is aimed to add a case to the very rarely reported atypical locations of actinomycosis. Also, diagnostic and therapeutic approaches were discussed. Actinomycosis should also be considered in the differential diagnosis of the patients with effluent at head and neck region and nasal cavity in daily practice of otorhinolaryngology.


Konka bullozada aktinomikoz: Olgu sunumu

Gram pozitif, anaerob-mikroaerofilik yapıda bir bakteri olan actinomyces, insan vücudunda kommensal olarak yaşar. Bu yazıda 51 yaşındaki kadın hastada konka bullozada aktinomikoz sunulmuş ve aktinomikozun çok ender bildirilen atipik yerleşimlerine bir olgu eklenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda tanısal ve tedavi edici yaklaşımlar tartışılmıştır. Otorinolaringolojinin günlük pratiğinde, baş boyun bölgesi ve burun boşluğundaki akıntılı hastaların ayırıcı tanısında aktinomikoz da akılda tutulmalıdır.

Files
EISSN 2149-6498