ENT Updates
Case Report

Rarely encountered causes of sudden hearing loss: a series of fourteen cases

1.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İzmir

2.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğii, İzmir

3.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İzmir

ENT Updates 2012; 2: 43-45
DOI: 10.2399/jmu.2012001007
Read: 684 Downloads: 544 Published: 03 February 2021

Sudden hearing loss is defined classically as sensorineural hearing loss developing within less than three days which emerges with hearing loss at all three successive frequencies at more than 30 dB. We analyzed 14 patients with sudden hearing loss with known etiologies whom we hospitalized, and treated in our clinics between January 2005 and January 2007. We reviewed etiological factors in patients, and aimed to present grades, characteristics, and treatment responses of hearing loss.


Ani işitme kayıplarının nadir rastlanan nedenleri: Ondört olgu serisi

Ani işitme kaybı klasik olarak üç günden daha kısa zaman içinde gelişen, ardı ardına üç frekansta birden 30 dB'den daha fazla bir kayıpla ortaya çıkan sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanır. Ocak 2005 - Ocak 2007 tarihleri arasında, kliniğimizde yatırarak tedavi ettiğimiz, etiyolojisini saptayabildiğimiz 14 ani işitme kayıplı hastayı inceledik. Hastalardaki etiyolojik faktörleri gözden geçirerek, işitme kayıplarının derecelerini, özelliklerini ve tedaviye cevaplarını sunmayı amaçladık.

Files
EISSN 2149-6498