ENT Updates
Clinical Research

The influence of iris color and retina pigment epithelium melanin on allergic rhinitis

1.

Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey

2.

Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

3.

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

4.

Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 23-28
DOI: 10.2399/jmu.2016001006
Read: 137 Downloads: 86 Published: 29 January 2021

Objective: The purpose of this case control study is to establish the influence of iris color and retina pigment epithelium melanin on allergic rhinitis.

Methods: Ninety-nine subjects diagnosed prospectively as allergic rhinitis and 85 control subjects were included in the study. Color of iris was recorded after ophthalmic examination. Electro-oculographic measurement was done after pupil dilatation and Arden ratios were recorded.

Results: Mean age was 29.44±9.8 years in subject with allergic rhinitis and 32.67±12.9 years in control subjects (p>0.05). Measured mean Arden ratio was 158.22±29.4 in subjects with allergic rhinitis and 179.34±29.3 in normal subjects (p<0.05). In control group, Arden ratio was significantly higher in eyes with brown iris (p<0.05). In subjects with allergic rhinitis, Arden ratio was significantly lower in brown eyes (p<0.05).

Conclusion: An association between allergic rhinitis and melanin content of iris and retina pigment epithelium was found. It can be speculated that pigment-producing system may play a role in the pathogenesis of the allergic rhinitis.


Iris rengi ve retina pigment epitel melanininin alerjik rinite olan etkisi

Amaç: Bu olgu kontrol çalışmasının amacı, iris rengi ve retina pigment epitel melanininin alerjik rinite olan etkisini saptamakt›r.

Yöntem: Çalışmaya 85 kontrol denek ve prospektif olarak alerjik rinit tanısı konan 99 hasta alındı. Göz muayenesinden sonra iris rengi kaydedildi. Pupil dilatasyonundan sonra elektrookülografik ölçüm yapıldı ve Arden oranları kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması alerjik rinitli hastalarda 29.44±9.8 yıl, kontrol deneklerde 32.67±12.9 yıl idi (p>0.05). Ölçülen Arden oranı ortalaması alerjik rinitli hastalarda 158.22±29.4, kontrol deneklerde 179.34±29.3 idi (p<0.05). Kontrol grubunda Arden oranı kahverengi irisi olan gözlerde anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05). Alerjik rinitli hastalarda Arden oranı kahverengi irisi olan gözlerde anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Alerjik rinit ile iris ve retina pigment epitelinin melanin içeriği arasında bir ilişki bulunmuştur. Pigment üretici sistemin alerjik rinit patogenezinde rol oynayabileceği öne sürülebilir.

Files
EISSN 2149-6498