ENT Updates
Case Report

Tracheal rupture caused by fall from a height

1.

Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 51-53
DOI: 10.2399/jmu.2016001003
Read: 117 Downloads: 89 Published: 29 January 2021

Follow-up and treatment of multiple lesions in intensive care units are arranged within the discipline of approach to a case of injury. Herein, we present a 38-year-old female patient who had head trauma caused by a fall from a minibus. The patient was presented to our intensive care unit with epidural hematoma; however, tracheal rupture was found during the follow-up. Tracheal injuries and especially ruptures are not frequently encountered events even in cases with severe traumas. In traumatic events, it is difficult to diagnose tracheal rupture because of serious problems related with many organ systems. After establishment of diagnosis, it is possible to encounter relevant neurological and infectious problems because of longer treatment process. As in the case with our patient, in patients without any additional previously experienced respiratory problems while intubated development of respiratory distress hours after recurrent periods of intubation and extubation should suggest the presence of tracheal rupture.


Yüksekten düflmenin neden olduğu trakea rüptürü

Yoğun bakım ünitelerinde birden fazla lezyonun izlem ve tedavisi, bir yaralanma olgusuna yaklaşım disiplini kapsamında düzenlenir. Bu yazıda, bir minibüsten düflüflün neden oldu¤u kafa travmas›na maruz kalmış 38 yaşındaki bir kadın hastayı sunduk. Hasta yoğun bakım ünitemize epidural hematomla gelmesine karşın, izlem sırasında trakea rüptürü saptanmıştır. Trakea yaralanmaları ve özellikle rüptürlere ağır travmalarda bile sıklıkla rastlanmamaktadır. Travmatik olaylarda, birçok organ sistemiyle ilgili ciddi sorunlar nedeniyle trakea rüptürüne tanı koymak zordur. Tanı konduktan sonra daha uzun tedavi süreciyle ilgili nörolojik ve enfeksiyon sorunlarına rastlamak mümkündür. Hastamızda olduğu gibi entübe iken ilave solunumsal sorunlar yaşlamayan hastalarda yinelenen entübasyon ve ekstübasyon dönemlerinden saatler sonra solunum sıkıntının gelişmesi trakea rüptürünün varlığını düşündürmelidir.

Files
EISSN 2149-6498