ENT Updates
Review

Effervescent tablets: a safe and practical delivery system for drug administration

1.

Department of Otorhinolaryngology, Ankara Koru Hospital, Ankara, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Polatl› Can Hospital, Ankara, Turkey

3.

Department of Otorhinolaryngology, Yunus Emre State Hospital, Eskiflehir, Turkey

4.

Department of Otorhinolaryngology, Tuzla State Hospital, Istanbul, Turke

5.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

6.

Department for Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Siena University, Siena, Italy

7.

Department, State Policlinic No1, Business Administration of the President of Russian Federation, Moscow, Russia

8.

Department, University Hospital Rebro-KBC Zagreb, Zagreb, Croatia

9.

Division of Allergy, Nippon Medical School, Tokyo, Japan

10.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Eskiflehir Osmangazi University, Eskiflehir, Turkey

ENT Updates 2016; 6: 46-50
DOI: 10.2399/jmu.2016001009
Read: 1238 Downloads: 133 Published: 29 January 2021

Effervescence is defined as the evolution of gas bubbles from a liquid as a result of a chemical reaction. For medicinal use, effervescent tablets have specific characteristics that allow rapid adsorption of the intended drug. In this manner, a medication can be absorbed easily and effectively if it dissolves easily in water and is present at a sufficient dose. Common acids utilized for effervescent reactions are citric, malic, tartaric, adipic and fumaric acids. Citric acid is most commonly used for this application, which also adds a citrus-like taste to the products. Tartaric, adipic and fumaric acids are usually used in small amounts, due to their low water solubility. Effervescent tablets are used to simplify the handling of doses, provide optimal compatibility, promote superior and rapid absorption, increase a patient’s liquid intake and circumvent the difficulty of swallowing large pills. This review defines effervescent tablets in terms of the technology and describes the advantages and disadvantages.


Efervesan tabletler: İlaç kullanımı için güvenli ve pratik bir uygulama sistemi

Efervesans, bir sıvı içinde oluflan kimyasal reaksiyon sonucu, çözünme ve gaz kabarcıklarının oluşması olarak tarif edilmektedir. Tıbbi kullanımda efervesan tabletler, verilen ilacın hızlı emilimini sağlamaya yönelik bir özellik taşımaktadır. Verilen ilaç, eğer su içinde yeterli dozda ve kolayca çözünürse daha hızlı ve etkin şekilde emilim sağlanacaktır. Köpürme reaksiyonu için genellikle sitrik, malik, tartarik, adipik veya fumarik asitler kullanılmaktadır. En sık tercih edilen, ürüne hafif bir limon aromas› da veren sitrik asittir. Tartarik, adipik ve fumarik asitler, suda çözünürlükleri daha düşük olduğu için daha az miktarlarda kullanılırlar. Uygun ilaç dozu alımının sağlanması, ilaca uyumun kolaylaştırılması, hızlı ve daha iyi emilim, hastanın sıvı alımının artırılması ve büyük tabletlerin yutulma zorluğunun ortadan kaldırılması için efervesan tabletler kullanılmaktadır. Bu derlemede, teknolojik açıdan efervesan tabletler değerlendirilmiş, avantaj ve dezavantajları tanımlanmıştır

Files
EISSN 2149-6498